Program

Konferenci moderuje Aleš John

 

8.00–9.00 Registrace
9.00–9.05 Zahájení – přivítání účastníků starostou města Pavlem Janatou
9.05–9.15 Úvodní slovo za sdružení Energetické Třebíčsko – Vítězslav Jonáš
9.15–9.20 Význam JE Dukovany z pohledu energetické soběstačnosti – Miloš Štěpanovský, ČEZ
I. blok Jak je připraven stát k řešení výstavby nového zdroje
9.20‒9.45 JE Dukovany v ASEK a Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky ČR – František Pazdera, MPO
9.45‒10.00 Dlouhodobá koncepce lokality EDU – Petr Závodský, ČEZ
10.15–10.35 Coffee break
10.35–10.55 Ukládání radioaktivních odpadů z jaderných elektráren v ČR a příprava hlubinného úložiště – aktuální situace a přínosy pro region – Jiří Slovák, SÚRAO
10.55–11.15 Povolovací procesy v jaderné bezpečnosti – Dana Drábová, SÚJB
11.15–11.30 Diskuze
II. blok Připravenost dodavatelských firem
zkušenosti z výstavby a spolupráce s místními firmami a obcemi
11.30–13.00 Zkušenosti zahraničních firem s výstavbou jad. elektráren v zahraničí a co nabízí ČR
11.30-12.00 Rosatom – Zdeněk Šíma
12.00-12.30 Westinghouse AP1000: Optimální řešení nejen pro rozšíření JE Dukovany – Pavel Janík
12.30–13.30 ObědSlavnostní podpis dohody o spolupráci mezi Energetickým Třebíčskem, Energoregionem 2020 a Ekoregionem 5
II. blok …pokračování
13.30–13.50 Přínos výstavby jaderného zdroje na podnikání a zaměstnanost – Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR
13.50–14.10 Současný stav legislativy a jednotlivé výstavby nového zdroje – Jaromír Novák, Euroenergy
14.10–15.10 Prezentace a zapojení českých firem do výstavby
ŠKODA JS – Miroslav FialaOT Energy Services – Jan Šafránek

ENVINET – Larisa Dubská

ALTA – Radomír Řeháček

Metrostav – Jiří Husárik

VÚJE – Radek Říha

15.10–15.40 Aktuální stav řešení studie socioekonomických dopadů na region v případě odstavení JE Dukovany – Martin Ouředníček, UK Praha
15.40-15.50

15.50-16.15

Diskuze

Coffee break

III.blok Veřejnost za urychlenou výstavbu 5. bloku EDU
16.15-16.35 Stanoviska kraje Vysočina a Jihomoravského kraje – Jiř Běhounek, Michal Hašek
16.35-16.45 Stanovisko Ekoregionu 5 (Petra Jílková)
16.45-17.00 Stanovisko Okresní hospodářské komory – Richard Horký, předseda OHK Třebíč
17.00-17.10 Stanovisko za urychlenou výstavbu 5. bloku v EDU (Vladimír Měrka)
17.10–17.30 Shrnutí konference a úkoly z ní vyplývající – Vítězslav Jonáš
17.30 – 21.00 Networking raut